Personale

Personale

Anne Toftegaard Funding

ph.d. Speciallæge i Dermato-Venerologi

Anne Toftegaard Funding
 • Er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2001. PhD-afhandling fra Hudafdelingen, Aarhus Universitetshospital i 2007. Tidligere ansvarlig for lysbehandling på Hudafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Speciallæge i Hud- og Kønssygdomme i 2011.
 • Jeg har en bred undervisningserfaring og er lektor ved Aalborg Universitet i forbindelse med at Hudlægecenter Nord varetager undervisningen af de medicinstuderende i Dermatologi på lægestudiet i Aalborg.
 • Jeg indgår i Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe og varetager klinikkens registrering til den nationale database for kontaktallergi. Jeg har tidligere fungeret som Regions Nords dermatologiske repræsentant i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Tidligere medlem af specialerådet ved Hudafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Jeg fungerer aktuelt som sekretær for Dansk Dermatologisk Selskab (DDS).
 • Jeg er medlem af Foreningen af Speciallæger, Dansk Dermatologisk Selskab, Danske Dermatovenerologers Organisation, European Academy of Dermatology and Venerology samt American Academy og Dermatogy and Venerology.
 •  Medindehaver af Hudlægecenter Nord fra 2012.

 

Henrik Sølvsten

ph.d. Speciallæge i Dermato-Venerologi

Henrik Sølvsten
 • Er uddannet læge fra Århus Universitet i 1991 og speciallæge i Hud- og Kønssygdomme i 2002. Herefter ansat som afdelingslæge og senere overlæge ved Hudafdelingen, Århus Universitetshospital, herunder blandt andet ansvarlig for afdelingens patienter med hudcancer og kirurgiske behandlinger.
 • Jeg har en bred mangeårig undervisningserfaring og er lektor ved Aalborg Universitet i forbindelse med at Hudlægecenter Nord varetager undervisningen af de lægestuderende på lægestudiet i Aalborg.
 • Indgår i Dansk Dermatologisk Selskabs (DDS) udvalg vedr. retningslinjer for undersøgelse og behandling af hudcancer og modermærkekræft. Jeg har siddet 4 år som formand for Foreningen af Yngre Dermatologer og 4 år som kasserer i Dansk Dermatologisk Selskab.
 • Fagpolitisk deltager jeg som de praktiserende speciallægers formand i Samarbejdsudvalget for speciallæger, der samarbejder med regionspolitikere og regionens administration om overenskomstmæssige forhold.
 • Jeg indgår i styregruppen for oprettelsen og driften af databasen for registrering af al hudcancerbehandling i Danmark.
 • Medindehaver af Hudlægecenter Nord fra april 2007.

Hans Bredsted Lomholt

dr. med. Speciallæge i Dermato-Venerologi

Hans Bredsted Lomholt
 • Uddannet læge fra Århus Universitet i 1990, blev dr. med.i 1996 og speciallæge i Hud- og Kønssygdomme i 2002. Herefter ansat som afdelingslæge og senere overlæge ved Hudafdelingen, Århus Universitetshospital, blandt andet ansvarlig for afdelingens lasercenter.
 • Har en bred undervisnings- og forskningserfaring og er forfatter på en række internationale artikler samt på lærebogen i Hudsygdomme for medicinstuderende. Deltager aktuelt som lektor i undervisning af medicinstuderende på Aalborg Universitet i Dermatologi  samt på Århus Universitet i medicinsk mikrobiologi.
 • Indgår i Dansk Dermatologisk Selskabs (DDS) Laserudvalg og Venereaudvalg.
  Tidligere sekretær i Danske Dermatovenerologers Organisation (DDO).
  Medlem af DDS, DDO, ASLMS, AAD og ESLMS.
 • Er ansat som lektor på Institut for Biomedicin, Århus Universitet og arbejder her med forskningsprojekter, der fokuserer på den bakterielle baggrund for acne.
 • Medindehaver af Hudlægecenter Nord fra april 2007.

Dorte Lybæk

Assisterende speciallæge

Dorte Lybæk

Grete Laurberg

Speciallæge i Hud- og kønssygdomme

Grete Laurberg
 • Uddannet læge fra Århus Universitet 1974
 • Guldmedaljeafhandling fra Århus Universitet 1975
 • Speciallæge i Hud- og kønssygdomme 1983
 • Siden 1989 praktiserende hudlæge i Aalborg
 • Har en bred undervisningserfaring som tidligere lektor i Dermato-venerologi ved Århus universitet og som underviser på sygeplejeskolerne i Århus, Vejle, Randers og Aalborg
 • Har i flere år været kursusleder ved undervisning af klinikpersonale i hudklinikkerne i Jylland
 • Sagkyndig konsulent i patientklagenævnet


Medlem af:

 • Dansk Dermatologisk Selskab
 • American Academy of Dermatology
 • European Academy of Dermatology and Venerology
 • Tidligere medlem af Speciallægesamarbejdudvalget i Nordjyllands amt.
 • Bestyrelsen af Kopps legat
 • Har i flere år været kasserer i Danske Dermatologers organisation